Bob farmer

Zasady gry:

Pomóż Bobowi farmerowi zasadzić rośliny na jego farmie i chronić je przed zwierzętami. Lewy przycisk myszy służy do sadzenia roślin i odganiania zwierząt.